Eksperci

Artem Bilousov

dziennikarz, Agencja prasowa UNIAN, ekspert zajmujący się tematyką ekonomiczną, gospodarczą, energetyczną.

Ludmiła Kozłowa

doktorantka Instytutu Administracji Publicznej i Samorządu Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy.

Michaił Komin

politolog, współpracownik «Центр Стратегических Разработок», ekspert w dziedzinie „Instytucje i społeczeństwo” («Институты и общество»), ekspert Centrum Carnegie Moscow Specjalizacja: zarządzenie państwem, socjo-kulturowe czynniki innowacyjnego modelu rozwoju państwa; struktura władzy i struktura biurokracji; współczesne stosunki rosyjsko-ukraińskie. Był członkiem grupy badawczej ЛССИ НИУ ВШЭ prowadzącej projekt: „Nacjonalizm i polityka narodowa w ZSRR i Rosji. Ujęcie ilościowe” ( «Национализм и национальная политика в СССР и России. Количественный аспект») oraz brał udział w projekcie badawczym «Wprowadzenie norm wykonywania zawodu: zmiany na rynku pracy i rynku usług edukacyjnych” («Внедрение профстандартов: изменения на рынке труда и рынке образовательных услуг»). Stale współpracuje niezależnymi portalami: slon.ru/republica.ru, z kanałem telewizyjnym Dożdż, redakcją Forbes, i RBK.

Maksym Lepski

profesor socjologii, dziekan Wydziału Socjologii Zaporoskiego Uniwersytetu Państwowego, członek Ukraińskiego Związku Socjologów.

Andrei Riabov

pracownik naukowy Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk (ИМЭМО РАН), współpracownik Fundacji Gorbaczowa, ekspert Centrum Carnegie Moscow.

Michaił Rożański

Absolwent Wydziału Historycznego Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego (1976), doktor nauk filozoficznych (MGU 1983). Stypendysta Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Paryżu (Stypendium Diderot 1995 – 1996). Dyrektor Centrum Niezależnych Badań Społecznych i Kształcenia ЦНСИО (www.irk-center.ru). Twórca autorskiej techniki kształcenia «Studium rozwoju doświadczenia filozoficznego». Członek Petersburskiego Stowarzyszenia Socjologów i Rosyjskiego Stowarzyszenia Nauki Politologicznej. Pracownik naukowy i wykładowca. Twórca projektów badawczych, autor publikacji naukowych i artykułów z zakresu filozofii i socjologii, antropologii i metodologii.

Maksim Starczak

Moskwa, ИМЭМО РАН, redaktor czasopisma «Пути к миру и безопасности» , pracownik naukowy grupy ds. badania problemów i konfliktów światowych, współpracownik Instytutu USA i Kanady RAN; współpracownik Instytutu Jegora Gajdara oraz Centrum Polityki Międzynarodowej i Obrony na Uniwersytecie Queen’s (Kanada).

Roman Udot

Absolwent Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Inżynierii (MEPhI), współprzewodniczący wspierającej ruch obywatelskiej obserwacji wyborów organizacji GOŁOS (www.golosinfo.org). Wieloletni obserwator wyborów i analityk, bloger (echo.msk.ru) i znany aktywista na rzecz obrony praw człowieka i demokratycznych wyborów, koordynator projektów obserwacyjnych. Autor wielu publikacji z zakresu demokratycznych procedur wyborczych.

Tatiana Warożejkina

Rosyjska politolog, zasiada w radach doradczych takich organizacji jak Moskiewskie Centrum Carnegiee, Fundacji Gorbaczowa, Centrum Lewady, Fundacji McArtur w Rosji. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się: współczesne systemy polityczne, polityczne systemy w Rosji i ZSRR w XX w., liberalizacja gospodarcza i polityczna demokratyzacja w aspekcie porównawczym między Rosją a Ameryką Łacińską, publicystka, aktywistka, jej artykuły i analizy publikowane są w takich tytułach jak: «Pro et Contra», «Вестник общественного мнения», The New Times, Новая газетаi inne. Autorka m.in. takich prac jak: The Third World in Public Opinion and Russian Foreign Policy; Clientelism and the Process of Political Liberalization in Russia; Социальные последствия российских реформ в свете опыта Латинской Америки, Civil Society and the State.

Wiktor Woronkow

Socjolog, absolwent Wydziału Ekonomii Łotewskiego Uniwersytetu Państwowego (1971), Dyrektor Centrum Niezależnych Badań Społecznych ЦНСИ (cisr.ru) , Prezes i Wiceprezes Petersburskiego Stowarzyszenia Socjologów w latach 2001-2008, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Transformacji EART. Kierował ponad 30 projektami badawczymi, autor ponad 300 publikacji (wykaz na stronie cisr.ru).

Andriej Zacharow

doktor filozofii, absolwent Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Deputowany ludowy Federacji Rosyjskiej (1990-1992), członek Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej (1992-1993), deputowany Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej pierwszej kadencji (1993-1995). Od 1996 do 2004 – pierwszy prezes Fundacji Rozwoju Parlamentaryzmu w Rosji. Od 2006 jeden z redaktorów pisma Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. W latach 1994-2014 ekspert Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej, a od 2013 – Fundacji Gorbaczowa. Autor ponad 120 publikacji z zakresu m.in.: federalizmu w Rosji, aktywności obywatelskiej i politycznej w Rosji.

Vasilij Żarkow

Doktor nauk historycznych, Kierownik Katedry Nauk Prawnych i Politycznych Moskiewskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Politycznych МВШСЭН [Шанинки](www. msses.ru), kierownik programu „Polityka międzynarodowa”(poziom brytyjskiego magisterium) oraz programu „Globalna polityka i historia współczesna” (brytyjski bachelor`s degree) w rosyjsko-brytyjskim uniwersytecie, założonym przez prof. Teodora Shanina. Autor ponad 100 publikacji poświęconych historii i polityce, stały współpracownik tytułów: «Gazeta.ru» (www.gazeta.ru/comments/column/zharkov), «Novaya Gazeta» (www.novayagazeta.ru/profile/13633) i «The New York Times»

Magdalena Lachowicz

dr nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Systemów Społecznych i Politycznych, Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą uniwersytecką w zakresie spraw gospodarczych i społecznych, specjalista badań w zakresie socjologii jakościowej, pracujący w warunkach terenowych na pograniczach Europy Środkowo — Wschodniej. Koordynator merytoryczny projektów ,m.in.: Nowej Narracji czy Konkursu na najlepszy tekst merytoryczny w latach 2015 — 2016. Organizator wielu konferencji naukowych i otwartych wykładów akademickich. Koordynator projektu «EAST IS EASY», mentor i koordynator projektu portalu eastiseasy.pl.

Urszula Majewska

z wykształcenia wschodoznawca, dziennikarz, mediator. Ukończyła również studia z zakresu konsultacji społecznych i rozwiązywania konfliktów społecznych. Dziesięć lat pracowała w samorządzie warszawskim, m.in. jako zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy. Posiada doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej, narzędzi partycypacji, jak również współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspieraniem aktywności lokalnej. Prowadziła wykłady w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im B. Prusa – „Mediacja i negocjacje. Rzecznictwo prasowe” (2011). Obecnie współpracuje z „Marzycielami i Rzemieślnikami. Domem Innowacji Społecznych”, Fundacją Inna Przestrzeń. Koordynator projektów międzynarodowych (m.in. projektu dotyczącego budżetu partycypacyjnego w Gruzji, 2016), prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu m.in. konsultacji społecznych, współpracy z samorządem, inkubatory pomysłów (metodą design thinking).

Agnieszka Smólczyńska

wschodoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa UAM, tłumacz języka białoruskiego i rosyjskiego, w latach 2010-13 — asystent w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego; dydaktyk w zakresie teorii stosunków międzynarodowych, globalizacji i regionalizacji. Od 2014 roku prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych.

Dmitrij Miturin

współpracownik kwartalnika «ГАЗинформ», członek Związku Przedsiębiorstw Kompleksu Paliwowo-energetycznego (СПТЭК), Petersburg.

Elena Lukyanova

adwokat, doktor nauk prawnych, profesor Wydziału Prawa Katedry Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Ekonomii (Moskwa). W latach 2010-2014 deputowana Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej. Dyrektor Instytutu Monitorowania Efektywności Stosowania Prawa przez Izbę Społeczną FR. Działaczka społeczna. Laureatka Nagrody Moskiewskiej Grupy Helsińskiej za działalność na rzecz ochrony praw człowieka. Członkini grupy adwokatów Michaiła Chodorkowskiego.

Artykuły

 

 1. All
 2. Anastazja Siczowa
 3. Andrei Riabov
 4. Andriej Zacharow
 5. Artem Bilousov
 6. Daria Skibo
 7. Dimitrij Miturin
 8. Elena Lukyanova
 9. Ludmiła Kozłowa
 10. Maksim Olenichev
 11. Maksim Starczak
 12. Maksym Lepski
 13. Michaił Komin
 14. Tatiana Warożejkina