Relacja ze spotkania laureatów „Konkursu na najlepszy tekst analityczny 2016”.

W Rosji lat 90. XX w. w wyniku ogólnego osłabienia roli państwa po upadku reżimu komunistycznego, a także prowadzonej w ogromnych rozmiarach polityce prywatyzacji dość szybko rozwijał się sektor niepaństwowy, który w II połowie tamtego dziesięciolecia zajął wiodącą pozycję w gospodarce państwa. To w zdecydowanym stopniu przyczyniło się do powstania klasy średniej, która początkowo kształtowała się właśnie w ramach sektora niepaństwowego i obejmowała małych i w części średnich przedsiębiorców, menedżerów prywatnych firm niskiego i średniego szczebla, przedstawicieli wolnych zawodów (adwokatów, lekarzy, notariuszy) i zawodów twórczych. Ogólnie jej przedstawiciele wywodzili się z różnych warstw społecznych. Było to ci którzy potrafili przystosować się i odnaleźć się w nowych warunkach gospodarki. Dlatego socjolodzy zaczęli nazywać ich „adaptatorami” (dosłownie: адаптантами) chociaż samo to pojęcie określa nie tylko przedstawicieli klasy średniej, ale także innych grup społecznych, potrafiących adaptować się do warunków życia rodzącego się rynku.

Andreij Riabov

Praca Средний класс в постсоветской России: от восхождения к кризису (основные вехи эволюции) została nagrodzona I nagrodą w Konkursie na najlepszy tekst analityczny 2016.

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się w zakładce Eksperci

Andrei Rjabov (Рябов Андрей) – (ur. 1956) – Moskwa; pracownik naukowy Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk (ИМЭМО РАН), wieloletni współpracownik Fundacji Gorbaczowa (od 1993 roku), ekspert Centrum Carnegie Moscow.

Andrzej de Lazari – polski politolog, historyk filozofii i idei, filolog, sowietolog, rosjoznawca, publicysta, tłumacz. Profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.