W dniach 13 – 23 listopada Centrum po raz drugi realizowało,  w ramach programu Study Tours to Poland , wizytę studentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji w Poznaniu.

 

Szczególne podziękowania za możliwość spotkania i  organizację wizyt składamy:

– Paniom Małgorzacie Szydłowskiej i  Katarzynie Rychlickiej-Maraszek oraz całemu  Zespołowi  Edukacji Obywatelskiej z Centrum Informacyjnego Senatu  RP
– Profesorowi  Rafałowi  Witkowskiemu Prodziekanowi  ds. Dydaktycznych Wydziału Historycznego UAM
– Panu Andrzejowi Kaleniewiczowi Kierownikowi Oddziału Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Poznańskiego
– Pani Olgdze Paszkowskiej i Panu Krzysztofowi Grządzielskiemu z Radia Emaus
– Profesorowi Krzysztofowi Pietkiewiczowi Dyrektorowi Instytutu Wschodniego UAM
– Paniom wychowawczyniom i młodzieży z  XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu
– Pani  Aleksandrze Galus z  Wydziału  Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

 

oraz wszystkim wolontariuszom.