Relacja ze spotkania laureatów „Konkursu na najlepszy tekst analityczny 2016”. 

Olga Gulina (Гулина Ольга)- prawniczka, założycielka i dyrektorka RUSMPI – Institute on Migration Policy w Berlinie; autorka wielu publikacji poświęconych tematyce  prawa międzynarodowego, praw człowieka oraz badaniom procesów migracyjnych w Europie.

oraz

Łukasz Jasina – Doktor nauk humanistycznych w zakresie filmoznawstwa (Polska Akademia Nauk – 2011). Absolwent prawa, historii i dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stypendysta Harvard Ukrainian Research Institute. W przeszłości m.in. szef Działu Wschodniego i wieloletni publicysta „Kultury Liberalnej”, pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Muzeum Historii Polski. Autor kilkuset publikacji o charakterze naukowym i popularnym. Obecnie analityk w PISM.