DZIEŃ PIERWSZY 
13 LISTOPADA WTOREK 
Collegium Historicum

Ul. Umultowska 89 D Poznań

sala 3. 130 

„Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce”

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji

10:10 – 12:00 SESJA PLENARNA
10:10 – 10:45 Elena Zhemkova, Pomiędzy współczuciem a zapomnieniem: zadania Towarzystwa „Memoriał” i problemy pamięci ofiar represji politycznych we współczesnej Rosji.
(Memoriał, Moskwa)
10:45- 11:25 Marcin Wojdat (Sekretarz m.st. Warszawy)
11:25-12:00 Martyna Łokuciejewska, Współpraca miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu)

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 SESJA I
12:30 – 12:50 Elena Shakova, Sytuacja niezależnych organizacji pozarządowych w Rosji (Grażdanskij Kontrol, Petersburg)
12:50 – 13:10 Max Olenichev, Obrona praw organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Prawników NGO, Petersburg)
13:10 – 13:30 Aleksander Gorbachev, Prawa człowieka w sferze stosunków cywilno-wojskowych w warunkach rosnącego militaryzmu (Organizacja „Soldatckije Materi St. Petersburga)
13:30-13:50 dr Dmitrij Dubrovski , Akademickie prawa i swobody w Rosji: między Scyllą konserwatyzmu a Charybdą liberalizmu (Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie)
DYKUSJA

14:00 – 15:00 Przerwa lunchowa

15:00 – 17:00 SESJA II
15:00 -15:20 Daria Chlewniuk, Pamięć o stalinowskim terrorze i współczesne problemy Rosji (Moskiewska Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych)
15:20 -15:45 dr Wiera Dubina, Public history we współczesnej Rosji (Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny)
15:45- 16:05 dr Joanna Fomina, Agenci zmiany? Partycypacja społeczno-polityczna politycznych migrantów z Rosji do krajów UE i przepływy polityczne pomiędzy UE a Rosją (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
16:05 – 16:25 dr Tomasz Bugaj, Dialog czy negowanie pamięci? Ofiary totalitaryzmu komunistycznego – nowa rzeczywistość, (nie)nowe (Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej)
16:25 – 16:45 dr hab. Marek Figura, Paradoksy współczesnej polityki historycznej Białorusi (Instytut Wschodni UAM)
16:45 – 17:05 mgr Justyna Nowak, Dziedziczenie pamięci o Rosji. Relacje Swietłany Aleksijewicz i Sachy Batthy’any’ego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
DYSKUSJA

 

DZIEŃ DRUGI
14 LISTOPADA ŚRODA
Collegium Historicum sala 3. 130 

10:00 – 10:20 prof. dr hab. Kazimierz Kraj, Działalność stowarzyszeń byłych funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Rosji (ZSRR) w sferze edukacji, badania i popularyzacji historii (Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław)
10:20 – 10:40 dr Adam Jaskólski, Społeczeństwo obywatelskie w Rosji oczami kremlowskich mediów (na przykładzie narracji o akcjach antyrządowych), (Uniwersytet Warszawski)
10:40 – 11:00 mgr Lila Pietrusiewicz, Mapa (nie)pamięci historycznej w przestrzeni miasta na przykładzie Zamościa. Rola jednostki i organizacji pozarządowych w sporze o pomniki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
11:00 – 11:20 mgr Beata Biel, Socjalistyczny ideał porządku społecznego w perspektywie budowania „Nowych
Dróg” społeczeństwa obywatelskiego (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Częstochowa)
11:20 – 11:40 mgr Tomasz Knecht, Rola społeczeństwa obywatelskiego w upamiętnianiu Cudu nad Wisłą. Wybrane przykłady po 1989 r. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
11:40 – 12:00 mgr Maciej Bala – Koncepcja praw człowieka w aspekcie nurtu euroazjatyckiego we współczesnej Rosji (Instytut Wschodni UAM)
12:00 – 12:20 Olga Polyakova, Alternatywne formy aktywizacji w przestrzeni miejskiej na przykładzie działalności Ruchu trava.education. Petersburga (trava.education , Petersburg)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KONFERENCJA JEST CZĘŚCIĄ PROJEKTU: „NOWA NARRACJA – dezinformacja a dialog i współpraca w sferze NGO”
PROJEKT UZYSKAŁ WSPARCIE W RAMACH VII OTWARTEGO KONKURSU CPRDIP