Zapis z Międzynarodowego Seminarium Naukowego  „Odpowiedzialność za pamięć w Europie Środkowo-Wschodniej”, które odbyło się 14 pażdziernika 2017 roku.