O nas

Prowadzimy interdyscyplinarne i porównawcze badania naukowe z zakresu spraw międzynarodowych oraz zagadnień dotyczących bieżącej polityki zagranicznej Polski. Z inicjatywy własnej, na zapytanie bądź na zamówienie:

 • opracowujemy szczegółowe analizy i raporty dotyczący konkretnych regionów, państw, organizacji i wydarzeń – szczególnie z obszaru Europy Wschodniej i Środkowej,
 • zajmujemy się monitorowaniem skutków procesów globalizacyjnych na terenach Europy Wschodniej i Środkowej;
 • organizujemy konferencje naukowe dotyczące szeroko pojętej tematyki związanej ze stosunkami międzynarodowymi;
 • udzielamy komentarzy mediom
W naszym zespole znajdują się ludzie młodzi, dobrze wykształceni, posiadający duże doświadczenie badawcze, biegle posługujący się najbardziej znaczącymi językami świata, absolwenci prestiżowych uczelni polskich. Współpracujemy z pracownikami środowisk akademickich i specjalistami z zakresu stosunków międzynarodowych, którzy poprzez nasze Stowarzyszenie mogą być do Państwa dyspozycji.
Stowarzyszenie przyjmuje zlecenia dotyczące m.in. wykonywania profesjonalnych raportów i analiz dotyczących wyżej wymienionej tematyki, a także zlecenia na tworzenie grup badawczych złożonych z najwyższej klasy specjalistów i badanie konkretnych aspektów stosunków międzynarodowych.
WSPÓŁORGANIZOWANE PROJEKTY:
IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna: Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne
Ogólnopolska konferencja naukowa: Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej.
Co robimy?
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez udzielanie wsparcia inicjatywom międzynarodowym mającym na celu:

 • upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • zwiększenia dostępu do edukacji;
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 • działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji;
 • działanie na rzecz zbliżenia i współpracy środowisk profesjonalnych.
Jak działamy?

 • organizujemy i prowadzimy szkolenia, kursy, seminaria, konferencje i inne działania edukacyjno-szkoleniowe
 • promujemy i upowszechniamy nowoczesne media i technologie;
 • prowadzimy działalności badawczą, naukową, doradczą i archiwalną,
 • pomagamy w organizowaniu koncertów, wystaw, festiwali, pokazów teatralnych i filmowych;
 • współpracujemy z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, ośrodkami społecznej komunikacji zainteresowanymi w szczególności rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE:

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok