Wykład zorganizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych  w ramach Nowej Narracji 2017 – debaty polsko – rosyjskiej. 16 X 2017 roku na Wydziale historycznym UAM. Projekt finansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia