Sergiej Rumiancev -Center for Independent Social Research Berlin.
Wykład zorganizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych w ramach Nowej Narracji 2017 – debaty polsko – rosyjskiej. 16 X 2017 roku na Wydziale Historycznym UAM. Projekt finansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.