14 października 2017 (sobota)

do  Sali Rady Wydziału Historycznego  UAM, Coll. Historicum Novum, ul. Umultowska 89 D Poznań

na organiowane przez Centrum seminarium naukowe:

Odpowiedzialność za pamięć w Europie Środkowo-Wschodniej

Program

 

  • 11: 30 – 11.45 – Otwarcie seminarium – Magdalena Lachowicz UAM/CWIM, Elena Stein CISR e.V. Berlin
  • 11:45 – 12.15 – Pamięć afektywna. Diagnozy i prognozy metodologiczne –  dr Dorota Utracka (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
  • 12:15 – 12.45 – Pamięć o imperium w wielkim postsowieckim mieście  (Petersburg, Odessa) – dr Sevil Huseynova (Center for Independent Social Research – CISR e.V. Berlin)

Przerwa kawowa

  • 13:00 – 13.30 – Spory o domeny symboliczne na pograniczu polsko-kaliningradzkim – prof. zw. dr hab. Andrzej Sakson (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM)
  • 13:30 – 14.00Odbiór polskiej polityki dekomunizacyjnej w Rosjiprof. Tatjana Warożejkina  (Moskiewska Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Ekonomicznych)

Przerwa lunchowa 

  • 14:30 – 15.00 –  Pamięć przeciw odpowiedzialności. Przypadek Europy Środkowej Prof.zw. dr hab. Przemysław Czapliński (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM)
  • 15:00 – 15.30 – Nacjonalizm i konstruowanie map: „terytoria historyczne” na przykładzie południowego Kaukazu – dr Sergey Rumyantsev – (Center for Independent Social Research – CISR e.V. Berlin)
  • 15:30 – 16.00 – W kwestii retorycznych niedostatków narracji dotyczących przeszłości Rosji – dr Bartosz Hordecki (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM)
  • 16:00 – 16.30 – Pamięć o komunizmie i jego odbiór we współczesnej Indonezji  – mgr Monika Piosik (Instytut Wschodni UAM)
  • 16:30 – 17:00 – Po co historia populistom? Mała Moskwadr Magdalena Lachowicz (Instytut Wschodni UAM/ Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych)

 

Zapraszamy serdecznie

 

 

PROGRAM Seminarium Odpowiedzialność za pamięć – do pobrania

Программа Память и ответственность в Центральной и Восточной Европе

 

Wydarzenie na organizowane przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach programu

Inicjatywy Obywatelskie 25+