NOWA NARRACJA 2017

  Zapraszamy na Nową Narrację   Druga edycja debaty polsko-rosyjskiej organizowanej przez Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych rusza 16 października i trwać będzie do 17 października. W tym roku rozszerzamy formułę – zaprosiliśmy także przedstawicieli organizacji niemieckich. Współczesne „rewolucje” skłaniają nas do refleksji nad poszukiwaniem i wyborem właściwej interpretacji przemian zachodzących w sferze publicznej Polski, Rosji  i  Niemiec. Korzystając z możliwości uchwycenia międzynarodowej perspektywy  prosimy naszych gości, aby wspólnie z nami zastanowili się nad stanem ducha Polaków, Rosjan i Niemców, szczególnie w kontekście polityki dekomunizacyjnej, polityki pamięci i polityki historycznej naszych państw. Kto i co dzisiaj rządzi naszą zbiorową wyobraźnią i nastrojami? Czy istnieje

Конкурс на лепшы аналітычны тэкст 2017 – Беларусь

  Запрашаем Вас прыняць удзел у конкурсе на лепшы аналітычны тэкст. Конкурс праводзіцца ўжо трэці раз і цяпер ён адрасоўваецца прадстаўнікам беларускіх навуковых, экспертных і фарміруючых грамадскую думку сфер. У конкурсе могуць удзельнічаць беларускія навукоўцы і спецыялісты ў галіне паліталогіі, сацыялогіі, міжнародных адносін, эканомікі, гісторыі, права, журналісты, якія працуюць у газетах, на радыё, тэлебачанні і для інтэрнэт-парталаў, а таксама супрацоўнікі аналітычных, акадэмічных і навуковых цэнтраў Беларусі.   Для нас важна, каб высланыя работы рознымі спосабамі закраналі пытанні развіцця, грамадскіх змен, культуры, палітыкі, эканомікі, міжнародных адносін і найноўшай гісторыі Беларусі, якія пашыраць веды аб суседняй краіне і будуць спрыяць лепшаму ўзаемазразуменню.

Konkurs na najlepszy tekst analityczny

Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych od 2014 roku prowadzi Konkurs na najlepszy tekst analityczny. W 2015 roku odbyła się pierwsza edycja adresowana do ukraińskich środowisk opiniotwórczych, a w 2016 roku zorganizowaliśmy drugą edycję skierowaną do środowisk naukowych i eksperckich w Rosji.   2015 Edycja ukraińska 2016 Edycja rosyjska 2017 Edycja białoruska Wyniki konkursów Edycja 2016  Edycja 2015   Obie edycje zakończyły się międzynarodowymi konferencjami naukowymi,na których laureaci mogli zaprezentować główne tezy nagrodzonych prac. Debata „Perspektywa – Ukraina” i Konferencja naukowa „Kierunek – Ukraina 2.0” organizowane 25 i 26 listopada 2015 roku zakończyły ukraińską edycję Konkursu. Konferencja „Rosja-Europa wobec przemian paradygmatów polityki międzynarodowej” zorganizowana

Study Tours to Poland

W dniach 19-29 kwietnia Centrum gościło grupę studentów z Białorusi, Mołdowy i Ukrainy w ramach, organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Borussia i Fundację Liderzy Przemian, programu Study Tours to Poland . W ramach programu uczestnicy wizyty jej uczestnicy mieli okazję do spotkania z liderami życia publicznego w Polsce; wizytowania urzędów i instytucjach publicznych w Poznaniu i okolicach;  spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami; zapoznania się z organizacją procesu nauczania, formami aktywności społecznej studentów i życiem kulturalnym szkół wyższych. W programie znalazły się także wizyty w redakcjach poznańskich  rozgłośniach radiowych i spotkania z dziennikarzami oraz szereg