Конкурс на лучший аналитический текст 2017 – Беларусь

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе на лучший аналитический текст  Конкурс проводится уже третий раз и сейчас он адресован представителям белорусских научных, экспертных и формирующих общественное мнение кругов. В конкурсе могут участвовать белорусские ученые и специалисты в области политологии, социологии, международных отношений, экономики, истории, права, журналисты печатных, аудиовизуальных и интернет-СМИ, а также сотрудники аналитических, академических и научных центров Беларуси.   Для нас важно, чтобы высланные работы различными способами затрагивали вопросы развития, общественных изменений, культуры, политики, экономики, международных отношений и новейшей истории Беларуси, которые расширят знания о соседней стране и будут способствовать лучшему взаимопониманию.   На конкурс будут приниматься работы, отвечающие

Konkurs na najlepszy tekst analityczny

Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych od 2014 roku prowadzi Konkurs na najlepszy tekst analityczny. W 2015 roku odbyła się pierwsza edycja adresowana do ukraińskich środowisk opiniotwórczych, a w 2016 roku zorganizowaliśmy drugą edycję skierowaną do środowisk naukowych i eksperckich w Rosji.   2015 Edycja ukraińska 2016 Edycja rosyjska 2017 Edycja białoruska Wyniki konkursów Edycja 2016  Edycja 2015   Obie edycje zakończyły się międzynarodowymi konferencjami naukowymi,na których laureaci mogli zaprezentować główne tezy nagrodzonych prac. Debata „Perspektywa – Ukraina” i Konferencja naukowa „Kierunek – Ukraina 2.0” organizowane 25 i 26 listopada 2015 roku zakończyły ukraińską edycję Konkursu. Konferencja „Rosja-Europa wobec przemian paradygmatów polityki międzynarodowej” zorganizowana

Study Tours to Poland

W dniach 19-29 kwietnia Centrum gościło grupę studentów z Białorusi, Mołdowy i Ukrainy w ramach, organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Borussia i Fundację Liderzy Przemian, programu Study Tours to Poland . W ramach programu uczestnicy wizyty jej uczestnicy mieli okazję do spotkania z liderami życia publicznego w Polsce; wizytowania urzędów i instytucjach publicznych w Poznaniu i okolicach;  spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami; zapoznania się z organizacją procesu nauczania, formami aktywności społecznej studentów i życiem kulturalnym szkół wyższych. W programie znalazły się także wizyty w redakcjach poznańskich  rozgłośniach radiowych i spotkania z dziennikarzami oraz szereg