Wyniki Konkursu na najlepszy tekst analityczny 2016

W 2016 roku konkurs skierowaliśmy do rosyjskich środowisk naukowych, eksperckich i opiniotwórczych.

W wyniku prowadzonego od maja  do sierpnia 2016 roku naboru otrzymaliśmy nam 73 zgłoszenia, 5 z nich byliśmy zmuszeni odrzucić, ze względów formalnych – były to książki, skąd inąd ciekawe, ale daleko odbiegające od formy tekstu analitycznego.  Ostatecznie konkursu zakwalifikowaliśmy 78 prac 68 autorów. Autorzy mogli wybierać spośród 16 tematów, podzielonych na 5 bloków tematycznych: polityka zagraniczna, ustrój państwowy, relacje społeczeństwo-państwo, bezpieczeństwo i gospodarka. Tematy dostępne tutaj

Spośród nich wybraliśmy 5. I tak:

  • I nagroda za pracę pt. Klasa średnia w postsowieckiej Rosji: od wzlotu do upadku (główne etapy ewolucji), trafiła do Pana Andrieja Riabowa
  • II nagroda zostaje przyznana Panu Maksimowi Starczakowi za pracę Rosja i NATO: perspektywy współpracy, sfery konfliktów
  • III nagrodę za pracę Rosyjskie rynki energetyczne – wyzwania i perspektywy  otrzymał Pan Dmitrij Miturin

 

Ze względu na bardzo wysoki poziom jury postanowiło przyznać dwie nagrody dodatkowe”:

  • Olga Gulina za pracę:  Rosyjski problem na Zachodzie: spojrzenie z Niemiec.
  • Michaił Komin za pracę: System antyspiskowy.

 

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział w konkursie.

Z pracami laureatów można zapoznać się w zakładce EKSPERCI