Konkurs na najlepszy tekst analityczny 2016 – Rosja

Tematy konkursu:

БЛОК А – внешняя политика:

 1. Основные вызовы на стратегических направлениях внешней политики Российской Федерации.
 2. Постколониальная империя: восприятие Россией постсоветских стран.
 3. Россия – НАТО: перспективы сотрудничества, сферы конфликтов.

БЛОК Б– государственный строй:

 1. Эффективность конституционной системы органов государственной власти в Российской Федерации.
 2. Перспективы реформ правоохранительных органов и органов государственной безопасности.
 3. Два года после Крыма – эволюция (или революция) политической системы.

БЛОК В – общество и государство:

 1. Доверие общества по отношению к властям и правоохранительным органам – актуальное состояние и перспективы.
 2. Антикоррупционные механизмы – модели разработки, инструменты внедрения и оценка эффективности.
 3. Российский средний класс – новый класс общества? Динамика социальных изменений в Российской Федерации.

БЛОК Г – безопасность:

 1. Проблемы национальной безопасности Российской Федерации и пути их разрешения.
 2. Россия в войне с терроризмом, последствия для государственной политики и внутренней безопасности.
 3. Управление кризисом в России – теория и практика.

БЛОК Д – экономика:

 1. Экономический кризис в восприятии властей и общества. Перспективы преодоления проблем.
 2. Последствия западных финансовых санкций для экономики России.
 3. Российские энергетические рынки – вызовы и перспективы.

 

График конкурса:

30 апреля 2016 г. – объявление конкурса

16 апреля – 30 августа 2016 г. – приём текстов

01 сентября  – 01 октября 2016 г. – оценка текстов, перевод, оформление материалов

1 октября  – объявление результатов

 

Итоги конкурса:

Встреча лауреатов Конкурса на лучший аналитический текст  16 января 2017 г. Познань

Конференция: Россия-Европа и изменения парадигмы международной политики

 

W 2016 roku konkurs skierowaliśmy do rosyjskich środowisk naukowych, eksperckich i opiniotwórczych.

W wyniku prowadzonego od maja  do sierpnia 2016 roku naboru otrzymaliśmy nam 73 zgłoszenia, 5 z nich byliśmy zmuszeni odrzucić, ze względów formalnych – były to książki, skąd inąd ciekawe, ale daleko odbiegające od formy tekstu analitycznego.  Ostatecznie konkursu zakwalifikowaliśmy 78 prac 68 autorów. Autorzy mogli wybierać spośród 16 tematów, podzielonych na 5 bloków tematycznych: polityka zagraniczna, ustrój państwowy, relacje społeczeństwo-państwo, bezpieczeństwo i gospodarka. Tematy dostępne tutaj

Spośród nich wybraliśmy 5. I tak:

Ze względu na bardzo wysoki poziom jury postanowiło przyznać dwie nagrody dodatkowe”:

 • Olga Gulina za pracę:  Rosyjski problem na Zachodzie: spojrzenie z Niemiec.
 • Michaił Komin za pracę: System antyspiskowy.

Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy pozostałym uczestnikom za udział w konkursie.

Z pracami laureatów można zapoznać się w zakładce EKSPERCI