Wyniki Konkursu na najlepszy tekst analityczny 2015

Konkurs na najlepszy tekst analityczny 2015

W organizowanym przez Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych „Konkursie  na najlepszy tekst analityczny”,  Jury przyznało nagrody autorom najbardziej wartościowych prac dotyczących bieżącej sytuacji na Ukrainie.

Przedmiotem „Konkursu na najlepszy tekst analityczny” był tekst na temat przemian społecznych, kultury, polityki, gospodarki, stosunków międzynarodowych i najnowszej historii Ukrainy, który poszerzał  wiedzę o kraju sąsiada i przyczyni  się do lepszego wzajemnego zrozumienia się.

Do konkursu można było zgłaszać zarówno prace opublikowane, jak również nowo powstałe i niepublikowane. Przyjmowane były prace, które spełniły  wysokie standardy dziennikarskie lub  naukowe pod względem metody, formy i języka a ich treść  była zgodna z proponowanymi  przez organizatorów tematami.

Do konkursu zgłoszono łącznie 59 materiałów, spośród których 30 spełniło warunki formalne. Jury do oceny przekazano 12 prac analitycznych, 15 materiałów prasowych oraz 3 internetowe.

Wysoki poziom profesjonalizmu i wyrównany  poziom reprezentowany przez uczestników  sprawił, że Jury postanowiło przyznać IV nagrody i wyróżnienie.

Spośród artykułów i materiałów analitycznych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w pierwszej edycji konkursu, do nagrody nominowano cztery  prace:

  • I nagrodę otrzymał pan Maksym Lepski za pracę pt. : Polityka zagraniczna Ukrainy – szanse, wyzwania i zagrożenia.
  • II –nagrodę otrzymał pan Artiom Belousov za  cykl artykułów: nt bezpieczeństwa energetycznego i rynku energetycznego Ukrainy
  • III miejsce ex aequo:
    •  dr Anastazja Siczova – Ługański Uniwersytet Państwowy – za politologiczną analizę problemu: Zaufanie społeczeństwa wobec władz i organów ochrony prawa – przedstawionej w pracy pt: „Społeczeństwo i państwo: opór czy współpraca?” Nie ma jej z nami, ze względu na sytuację w strefie ATO
    • Ludmiła Kozlova – pt:  Mechanizm rozwoju skutecznych i efektywnych społeczności w kontekście reformowania i decentralizacji.

Pan Taras Woźniak  otrzymał wyróżnienie za  karkołomną, kompleksową  próbę metodycznego podejścia do opisania aktualnej pozycji geopolitycznej w jakiej znalazła się Ukraina i wskazania tych  zmian geopolitycznych jakie doprowadziły do wojny podjął w książce „Geopolityczne konteksty wojny na Ukrainie”.

 

W związku z bardzo wyrównanym poziomem prac studenckich Jury postanowiło nie wręczać nagrody pieniężnej. Wyróżniło 2 prace i nagrodziło je nagrodami książkowymi.

I wyróżnienie: Олексій Ліончук – doktorant Wydział Historii/ instytut historii/ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

II wyróżnienie: Ярослав Литвиненко – student IV politologii -Київський університет імені Тараса Шевченка

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!!