Konkurs na najlepszy tekst analityczny

Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych od 2014 roku prowadzi Konkurs na najlepszy tekst analityczny.

W 2015 roku odbyła się pierwsza edycja adresowana do ukraińskich środowisk opiniotwórczych, a w 2016 roku zorganizowaliśmy drugą edycję skierowaną do środowisk naukowych i eksperckich w Rosji.

2015 Edycja ukraińska

2016 Edycja rosyjska

2017 Edycja białoruska

 

Wyniki konkursów

Edycja 2016 

Edycja 2015

 

Obie edycje zakończyły się międzynarodowymi konferencjami naukowymi,na których laureaci mogli zaprezentować główne tezy nagrodzonych prac.

Debata „Perspektywa – Ukraina” i Konferencja naukowa „Kierunek – Ukraina 2.0” organizowane 25 i 26 listopada 2015 roku zakończyły ukraińską edycję Konkursu. FOTORELACJA

Konferencja „Rosja-Europa wobec przemian paradygmatów polityki międzynarodowej” zorganizowana 26 stycznia 2017 roku zakończyła rosyjską edycję konkursu.