Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

ROSJA - EUROPA

DIALOG (nie)MOŻLIWY

Read more...

  Aktualności

  O wolności. Białoruś w perspektywie Radia Liberty

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – wykłady z tłumaczeniem symultanicznym.  Aleksander Łukaszuk, 28. 11. 2023, godz.12:30 – 14:00  Палітыка памяці і беларуская дакумэнтальная літаратура Polityka pamięci i białoruska literatura dokumentalna Siarhiej Naumczyk, 28. 11. 2023, godz. 14:15 – 15:45 Беларусь пачатку 90-х: чаму на зьмену камуністычнаму рэжыму не прыйшла дэмакратыя. Białoruś na początku lat 90.: dlaczego demokracja nie zastąpiła reżimu komunistycznego.   Siarhiej Ablamejka,  28. 11. 2023, godz. 16:00 – 17:30 Палітычнае нараджэньне беларускай нацыянальнай ідэі ў ХІХ ст. (Канстанцін Каліноўскі) Polityczne narodziny białoruskiej idei narodowej w XIX wieku. (Konstantyn Kalinowski) Wykłady odbędą się r. w Auli im. G. Labudy w Coll.

  Wydaliśmy tłumaczenie B. Dybowskiego „O Syberyi i Kamczatce. Cz. 1, Podróż z Warszawy na Kamczatkę”

  Na przekór pandemii, na przekór wojnie. Jak sam Benedykt Dybowski. Ukazała się! Z pomocą Instytut Książki wydaliśmy przekład książki B. Dybowskiego „O Syberyi i Kamczatce. Cz. 1, Podróż z Warszawy na Kamczatkę”. Książkę z j. polskiego na rosyjski tłumaczył wspaniały Antoni Bortnowski  (Tłumaczenie na j. rosyjski). Jutro pierwsza prezentacja we Władywostoku, a potem dalej w świat… To była świetna przygoda. I na pewno nie ostatnia. To nasze Małe święto w tych ponurych czasach. A gdyby ktoś chciał przeczytać oryginał po polsku to jest dostępny tu: https://polona.pl/…/o-syberyi-i-kamczatce-cz-1…/4/… Naprawdę Indiana Jones miał swoich protoplastów na Syberii.

  Solidarni z Ukrainą

  Członkowie Stowarzyszenia CWIM aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom z Ukrainy jako wolontariusze. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom za wsparcie materialne, troskę i pomoc. Jesteśmy w Arenie. Dołączajcie do nas.

  REPRESJE WOBEC ORGANIZACJI NAUKOWYCH, ANALITYCZNYCH I MEMORIALNYCH

  Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. REPRESJE WOBEC ORGANIZACJI NAUKOWYCH,  ANALITYCZNYCH I MEMORIALNYCH Magdalena Lachowicz Raport Amnesty International wskazuje, że w okresie 2012-2016 represje  dotknęły dziesięć NGO działających na rzecz rozwoju nauki i edukacji, sześć  organizacji specjalizujących się w pamięci o ofiarach stalinowskiej represji i jeden fotoklub. W większości przypadków wstąpienie na drogę prawną nie  przyniosło pożądanych efektów w postaci wyłączenia ich z listy zagranicznych agentów. Organizacje były zmuszone zakończyć, zawiesić swoją działalność  lub

  AGENT ZAGRANICZNY I ORGANIZACJA NIEPOŻĄDANA W ROSJI

  Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.  Magdalena Lachowicz Raport Amnesty Inernational z 2016 roku, wydany cztery lata po wdrożeniu  roku w Federacji Rosyjskiej ustawy o agentach zagranicznych, wyraźnie wskazuje na wysoką dynamikę stosowania narzędzi prawnych, które skutecznie izolują i marginalizują organizacje pozarządowe trzeciego sektora. Na  podstawie ustawy represje dotknęły 148 organizacji, przy czym 27 z nich zostało zamkniętych. Kontroli zostały poddane organizacje ekologiczne, choć  w praktyce nie spełniają kryterium potencjalnego zagrożenia płynącego  z

  GONGO – ROSYJSKA ALTERNATYWA DLA NGO

  Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.  GONGO – ROSYJSKA ALTERNATYWA DLA NGO Magdalena Lachowicz Do życia powoływane są tzw. GONGO, organizacje pozarządowe zorganizowane  przez państwo (inaczej rządowe organizacje pozarządowe, oryg.  „Gosydarstwom organizowannye negosudarctwennye organizacji”, ang.  Govenment Non-Governmental Organizations), bazujące na zwiększanych  aktualnie środkach pochodzących z funduszy państwowych, o wyraźnych prokremlowskich sympatiach i lojalności wobec władz. Przy Izbach Społecznych  natomiast powoływane są do życia Społeczne Komisje Kontroli złożone  z członków struktur siłowych lub osób

  PRAWNE RAMY DZIAŁALNOŚCI I DYNAMIKA ROZWOJU SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.  PRAWNE RAMY DZIAŁALNOŚCI I DYNAMIKA ROZWOJU SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W FEDERACJI ROSYJSKIEJ Magdalena Lachowicz Ramy prawne dla instytucjonalizacji trzeciego sektora we współczesnej  Federacji Rosyjskiej dały akty normatywne, które przyjęto jeszcze w okresie trwania ZSRR w ostatniej fazie Gorbaczowowskiej pierestrojki. Ustawa „O społecznych organizacjach” regulowała podstawy powoływania nowych  instytucji bez odgórnego przewodnictwa KPZR, wprowadzała demokratyczny  charakter i równość organizacji społecznych wobec prawa. Wprowadzono tym samym zasadę nieingerowania ze

  ROSYJSKI TRZECI SEKTOR WE WSPÓŁCZESNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.    „ROSYJSKI TRZECI SEKTOR WE WSPÓŁCZESNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ” Magdalena Lachowicz   Współczesna definicja społeczeństwa obywatelskiego to modernistyczna koncepcja trzeciego sektora, hybryda pomiędzy rynkiem a państwem.  W rosyjskich warunkach przyjmuje ona karykaturalną formę społeczeństwa obywatelskiego pozbawionego głębokich tradycji i konstruowanego pod  ścisłą kontrolą ze strony władz na jej różnych poziomach: centralnym, federalnym,  regionalnym, samorządowym. Przed upadkiem ZSRR, w warunkach  planowanej i scentralizowanej gospodarki, nie można było bowiem mówić o społeczeństwie

  Wymiana Młodzieży 2019

  Centrum w czerwcu i we wrześniu 2019 roku  realizowało Polsko-Rosyjską Wymianę Młodzieży. Wymiana została zorganizowana  w ramach  prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, programu na rzecz dialogu i porozumienia w  stosunkach polsko-rosyjskich. Gościliśmy w Poznaniu 10 studentów z Rosji, a nasi studenci w ramach rewizyty odwiedzili Moskwę.  Uczestnicy Wymiany  podczas spotkań wspólnie prowadzili intensywne analizy nad przestrzenią kulturalną w Poznaniu i w Moskwie, nad ofertą kulturalną i w konsekwencji nad pojęciami kultury i wolności wyrażania w kulturze.   Projekt dofinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia      

  PROGRAM NOWA NARRACJA 13- 14 listopad 2018 „Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce”

  DZIEŃ PIERWSZY  13 LISTOPADA WTOREK  Collegium Historicum Ul. Umultowska 89 D Poznań sala 3. 130  „Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce” 9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji 10:10 – 12:00 SESJA PLENARNA 10:10 – 10:45 Elena Zhemkova, Pomiędzy współczuciem a zapomnieniem: zadania Towarzystwa „Memoriał” i problemy pamięci ofiar represji politycznych we współczesnej Rosji. (Memoriał, Moskwa) 10:45- 11:25 Marcin Wojdat (Sekretarz m.st. Warszawy) 11:25-12:00 Martyna Łokuciejewska, Współpraca miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu) 12:00 – 12:30 Przerwa kawowa 12:30 – 14:00 SESJA I 12:30 – 12:50 Elena Shakova, Sytuacja niezależnych organizacji pozarządowych w

  Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce – konferencja

  ZAPRASZAMY na międzynarodową konferencję organizowaną w ramach III EDYCJI „NOWEJ NARRACJI – DEBATY POLSKO-ROSYJSKIEJ” 13 – 14 listopada 2018 w Poznaniu „Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce. Pamięć i ochrona praw człowieka – historia, edukacja, aktywizm” Organizatorzy: Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych Instytut Wschodni, Wydział Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Przy wsparciu Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Miejsce: Collegium Historicum UAM, ul. Umultowska 89D, Poznań Godziny: 11:30 -16:30 Język konferencji: j. rosyjski, j. polski, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne Wspólnie z zaproszonymi z Polski i Rosji gośćmi chcielibyśmy się zastanowić nad ramami i stanem otoczenia regulacyjnego sektora pozarządowego, dostępem