Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

ROSJA - EUROPA

DIALOG (nie)MOŻLIWY

Read more...

  Aktualności

  Конкурс на лучший аналитический текст 2017 – Беларусь

  Приглашаем Вас принять участие в конкурсе на лучший аналитический текст  Конкурс проводится уже третий раз и сейчас он адресован представителям белорусских научных, экспертных и формирующих общественное мнение кругов. В конкурсе могут участвовать белорусские ученые и специалисты в области политологии, социологии, международных отношений, экономики, истории, права, журналисты печатных, аудиовизуальных и интернет-СМИ, а также сотрудники аналитических, академических и научных центров Беларуси.   Для нас важно, чтобы высланные работы различными способами затрагивали вопросы развития, общественных изменений, культуры, политики, экономики, международных отношений и новейшей истории Беларуси, которые расширят знания о соседней стране и будут способствовать лучшему взаимопониманию.   На конкурс будут приниматься работы, отвечающие

  Konkurs na najlepszy tekst analityczny

  Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych od 2014 roku prowadzi Konkurs na najlepszy tekst analityczny. W 2015 roku odbyła się pierwsza edycja adresowana do ukraińskich środowisk opiniotwórczych, a w 2016 roku zorganizowaliśmy drugą edycję skierowaną do środowisk naukowych i eksperckich w Rosji.   2015 Edycja ukraińska 2016 Edycja rosyjska 2017 Edycja białoruska Wyniki konkursów Edycja 2016  Edycja 2015   Obie edycje zakończyły się międzynarodowymi konferencjami naukowymi,na których laureaci mogli zaprezentować główne tezy nagrodzonych prac. Debata „Perspektywa – Ukraina” i Konferencja naukowa „Kierunek – Ukraina 2.0” organizowane 25 i 26 listopada 2015 roku zakończyły ukraińską edycję Konkursu. Konferencja „Rosja-Europa wobec przemian paradygmatów polityki międzynarodowej” zorganizowana

  Study Tours to Poland

  W dniach 19-29 kwietnia Centrum gościło grupę studentów z Białorusi, Mołdowy i Ukrainy w ramach, organizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Borussia i Fundację Liderzy Przemian, programu Study Tours to Poland . W ramach programu uczestnicy wizyty jej uczestnicy mieli okazję do spotkania z liderami życia publicznego w Polsce; wizytowania urzędów i instytucjach publicznych w Poznaniu i okolicach;  spotkania z przedstawicielami środowisk akademickich – władzami uczelni, nauczycielami akademickimi i studentami; zapoznania się z organizacją procesu nauczania, formami aktywności społecznej studentów i życiem kulturalnym szkół wyższych. W programie znalazły się także wizyty w redakcjach poznańskich  rozgłośniach radiowych i spotkania z dziennikarzami oraz szereg

  Rosyjski problem na Zachodzie: spojrzenie z Niemiec – Olga Gulina i Łukasz Jasina

  Relacja ze spotkania laureatów „Konkursu na najlepszy tekst analityczny 2016”.  Olga Gulina (Гулина Ольга)- prawniczka, założycielka i dyrektorka RUSMPI – Institute on Migration Policy w Berlinie; autorka wielu publikacji poświęconych tematyce  prawa międzynarodowego, praw człowieka oraz badaniom procesów migracyjnych w Europie. oraz Łukasz Jasina – Doktor nauk humanistycznych w zakresie filmoznawstwa (Polska Akademia Nauk – 2011). Absolwent prawa, historii i dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stypendysta Harvard Ukrainian Research Institute. W przeszłości m.in. szef Działu Wschodniego i wieloletni publicysta „Kultury Liberalnej”, pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Muzeum Historii Polski. Autor kilkuset publikacji o charakterze naukowym i popularnym. Obecnie analityk

  Rosyjskie rynki energetyczne – wyzwania i perspektywy – Dimitrij Miturin

  Relacja ze spotkania laureatów „Konkursu na najlepszy tekst analityczny 2016”. Praca Российские энергетические рынки – вызовы и перспективы została nagrodzona III nagrodą w „Konkursie na najlepszy tekst analityczny 2016”. Z pełną treścią artykułu  można zapoznać się w zakładce Eksperci

  Rosja i NATO: perspektywy współpracy, sfery konfliktów – Maksim Starczak, Robert Śmigielski

  Relacja ze spotkania laureatów „Konkursu na najlepszy tekst analityczny 2016”. „Błyskawiczne zajęcie przez rosyjskie wojsko głównych obiektów administracyjnych i strategicznych Krymu, przeprowadzenie referendum, włączenie półwyspu w skład Federacji Rosyjskiej i aktywne poparcie przez Rosję separatystów z obwodów ługańskiego i donieckiego podzieliły stosunki Rosja- NATO na „do” i „po”. To co dla Moskwy było oczywistą obroną „ruskiego miru” w NATO oceniono jako „agresję, brak poszanowania terytorialnej integralności i złamanie umów międzynarodowych”. Najbliżsi sąsiedzi  Rosji, członkowie NATO ze znaczną ilością rosyjskojęzycznych obywateli, zaczęli obwiać się, że podobną operację Federacja Rosyjska może wymierzyć przeciwko nim. NATO jako gwarant europejskiego bezpieczeństwa musiało pokazać swoim

  „Klasa średnia w postsowieckiej Rosji: od wzlotu do upadku (główne etapy ewolucji)” – prof. Andrej Riabov i prof. Andrzej de Lazari

  Relacja ze spotkania laureatów „Konkursu na najlepszy tekst analityczny 2016”. W Rosji lat 90. XX w. w wyniku ogólnego osłabienia roli państwa po upadku reżimu komunistycznego, a także prowadzonej w ogromnych rozmiarach polityce prywatyzacji dość szybko rozwijał się sektor niepaństwowy, który w II połowie tamtego dziesięciolecia zajął wiodącą pozycję w gospodarce państwa. To w zdecydowanym stopniu przyczyniło się do powstania klasy średniej, która początkowo kształtowała się właśnie w ramach sektora niepaństwowego i obejmowała małych i w części średnich przedsiębiorców, menedżerów prywatnych firm niskiego i średniego szczebla, przedstawicieli wolnych zawodów (adwokatów, lekarzy, notariuszy) i zawodów twórczych. Ogólnie jej przedstawiciele wywodzili się