Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

ROSJA - EUROPA

DIALOG (nie)MOŻLIWY

Read more...

  Aktualności

  REPRESJE WOBEC ORGANIZACJI NAUKOWYCH, ANALITYCZNYCH I MEMORIALNYCH

  Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. REPRESJE WOBEC ORGANIZACJI NAUKOWYCH,  ANALITYCZNYCH I MEMORIALNYCH Magdalena Lachowicz Raport Amnesty International wskazuje, że w okresie 2012-2016 represje  dotknęły dziesięć NGO działających na rzecz rozwoju nauki i edukacji, sześć  organizacji specjalizujących się w pamięci o ofiarach stalinowskiej represji i jeden fotoklub. W większości przypadków wstąpienie na drogę prawną nie  przyniosło pożądanych efektów w postaci wyłączenia ich z listy zagranicznych agentów. Organizacje były zmuszone zakończyć, zawiesić swoją działalność  lub

  AGENT ZAGRANICZNY I ORGANIZACJA NIEPOŻĄDANA W ROSJI

  Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.  Magdalena Lachowicz Raport Amnesty Inernational z 2016 roku, wydany cztery lata po wdrożeniu  roku w Federacji Rosyjskiej ustawy o agentach zagranicznych, wyraźnie wskazuje na wysoką dynamikę stosowania narzędzi prawnych, które skutecznie izolują i marginalizują organizacje pozarządowe trzeciego sektora. Na  podstawie ustawy represje dotknęły 148 organizacji, przy czym 27 z nich zostało zamkniętych. Kontroli zostały poddane organizacje ekologiczne, choć  w praktyce nie spełniają kryterium potencjalnego zagrożenia płynącego  z

  GONGO – ROSYJSKA ALTERNATYWA DLA NGO

  Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.  GONGO – ROSYJSKA ALTERNATYWA DLA NGO Magdalena Lachowicz Do życia powoływane są tzw. GONGO, organizacje pozarządowe zorganizowane  przez państwo (inaczej rządowe organizacje pozarządowe, oryg.  „Gosydarstwom organizowannye negosudarctwennye organizacji”, ang.  Govenment Non-Governmental Organizations), bazujące na zwiększanych  aktualnie środkach pochodzących z funduszy państwowych, o wyraźnych prokremlowskich sympatiach i lojalności wobec władz. Przy Izbach Społecznych  natomiast powoływane są do życia Społeczne Komisje Kontroli złożone  z członków struktur siłowych lub osób

  PRAWNE RAMY DZIAŁALNOŚCI I DYNAMIKA ROZWOJU SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.  PRAWNE RAMY DZIAŁALNOŚCI I DYNAMIKA ROZWOJU SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W FEDERACJI ROSYJSKIEJ Magdalena Lachowicz Ramy prawne dla instytucjonalizacji trzeciego sektora we współczesnej  Federacji Rosyjskiej dały akty normatywne, które przyjęto jeszcze w okresie trwania ZSRR w ostatniej fazie Gorbaczowowskiej pierestrojki. Ustawa „O społecznych organizacjach” regulowała podstawy powoływania nowych  instytucji bez odgórnego przewodnictwa KPZR, wprowadzała demokratyczny  charakter i równość organizacji społecznych wobec prawa. Wprowadzono tym samym zasadę nieingerowania ze

  ROSYJSKI TRZECI SEKTOR WE WSPÓŁCZESNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  Tekst powstał w ramach projektu ” Nowa Narracja 2019: Jak współpracować z rosyjskim III sektorem”? – kampania informacyjna skierowana do polskich organizacji pozarządowych  realizowanego w ramach  VIII OTWARTEGO KONKURSU prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.    „ROSYJSKI TRZECI SEKTOR WE WSPÓŁCZESNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ” Magdalena Lachowicz   Współczesna definicja społeczeństwa obywatelskiego to modernistyczna koncepcja trzeciego sektora, hybryda pomiędzy rynkiem a państwem.  W rosyjskich warunkach przyjmuje ona karykaturalną formę społeczeństwa obywatelskiego pozbawionego głębokich tradycji i konstruowanego pod  ścisłą kontrolą ze strony władz na jej różnych poziomach: centralnym, federalnym,  regionalnym, samorządowym. Przed upadkiem ZSRR, w warunkach  planowanej i scentralizowanej gospodarki, nie można było bowiem mówić o społeczeństwie

  Wymiana Młodzieży 2019

  Centrum w czerwcu i we wrześniu 2019 roku  realizowało Polsko-Rosyjską Wymianę Młodzieży. Wymiana została zorganizowana  w ramach  prowadzonego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, programu na rzecz dialogu i porozumienia w  stosunkach polsko-rosyjskich. Gościliśmy w Poznaniu 10 studentów z Rosji, a nasi studenci w ramach rewizyty odwiedzili Moskwę.  Uczestnicy Wymiany  podczas spotkań wspólnie prowadzili intensywne analizy nad przestrzenią kulturalną w Poznaniu i w Moskwie, nad ofertą kulturalną i w konsekwencji nad pojęciami kultury i wolności wyrażania w kulturze.   Projekt dofinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia      

  PROGRAM NOWA NARRACJA 13- 14 listopad 2018 „Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce”

  DZIEŃ PIERWSZY  13 LISTOPADA WTOREK  Collegium Historicum Ul. Umultowska 89 D Poznań sala 3. 130  „Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce” 9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji 10:10 – 12:00 SESJA PLENARNA 10:10 – 10:45 Elena Zhemkova, Pomiędzy współczuciem a zapomnieniem: zadania Towarzystwa „Memoriał” i problemy pamięci ofiar represji politycznych we współczesnej Rosji. (Memoriał, Moskwa) 10:45- 11:25 Marcin Wojdat (Sekretarz m.st. Warszawy) 11:25-12:00 Martyna Łokuciejewska, Współpraca miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi (Centrum Kultury Zamek w Poznaniu) 12:00 – 12:30 Przerwa kawowa 12:30 – 14:00 SESJA I 12:30 – 12:50 Elena Shakova, Sytuacja niezależnych organizacji pozarządowych w

  Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce – konferencja

  ZAPRASZAMY na międzynarodową konferencję organizowaną w ramach III EDYCJI „NOWEJ NARRACJI – DEBATY POLSKO-ROSYJSKIEJ” 13 – 14 listopada 2018 w Poznaniu „Jednostka w społeczeństwie obywatelskim w Rosji i w Polsce. Pamięć i ochrona praw człowieka – historia, edukacja, aktywizm” Organizatorzy: Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych Instytut Wschodni, Wydział Historyczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Przy wsparciu Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Miejsce: Collegium Historicum UAM, ul. Umultowska 89D, Poznań Godziny: 11:30 -16:30 Język konferencji: j. rosyjski, j. polski, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne Wspólnie z zaproszonymi z Polski i Rosji gośćmi chcielibyśmy się zastanowić nad ramami i stanem otoczenia regulacyjnego sektora pozarządowego, dostępem

  Białoruś w nowym (nie)porządku starego świata

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ekspertami z białoruskich ośrodków naukowych i analitycznych W czasie spotkania nasi goście podejmą się próby oceny rezultatów polityki zagranicznej Mińska, perspektyw reform organów prawa i administracji, reformowania białoruskiej gospodarki (ze szczególnym uwzględnieniem roli inwestycji zagranicznych) oraz oceny procesów różnicowania społecznego i ekonomicznego na Białorusi i związanych z nimi nastrojami społecznymi w świetle zachodzących zmian porządku bezpieczeństwa Europy. Zaproszeni goście są laureatami Konkursu na najlepszy tekst analityczny – organizowanego przez CWIM od 2015 roku. Z treścią nagrodzonych prac mogą zapoznać się Państwo na stronie konkursu: http://escii.eu/pl/konkurs-na-najlepszy-tekst-analityczny-rozstrzygniety/ Debata jest szansą na spotkanie z przedstawicielami niezwykle silnie  zróżnicowanego

  Konkurs na najlepszy tekst analityczny rozstrzygnięty

  Z przyjemnością informujemy, że laureatami tegorocznej edycji „Konkursu na najlepszy tekst analityczny. Białoruś”  zostali:     I miejsce –  Denis Bukonkin za prace: „Белорусская «нет зависимость» («Nie» zależność Białorusi)”  i „Организация Договора о Коллективной Безопасности: в поиске места в мире.” II miejsce –  Aleś Alachnovič  za pracę „Białoruś w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej„ III miejsce –  Nadjeżda Ćwirko za pracę „Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Беларуси: текущее состояние и перспективы.” Wyróżnienie przyznano : – Arkadij  Nestarenko  za pracę „Раздзяляльная лінія прэзідэнта. Дэкрэт №3, як маркер перманентнай дыферэнцыяцыі беларускага грамадства”.   Na Konkurs łącznie nadesłano 40 prac. Spośród nich do oceny Komisja Konkursowa zakwalifikowała 31 prac. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za

  Wybory prezydenckie w Rosji 2018 – komentarz eksperta

    WYBORY PREZYDENCKIE W ROSJI I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ KRAJU Andrej Riabov   Rosyjskie wybory prezydenckie w 2018 roku były bardzo podobne do wszystkich poprzednich wyborów, w których brał udział Władimir Putin, przede wszystkim ze względu na to, że o tym kto zostanie zwycięzcą było wiadomo wcześniej. W warunkach, w których opozycja systemowa jest marginalizowana pozostali kandydaci pełnią jedynie rolę „statystów”. Nie walczą o zwycięstwo, a jedynie rozwiązują swoje prywatne problemy. Taki skandalista jak lider Liberalno-Demokratycznej Partii (LDPR) Władimir Żyrinowski musi znaleźć jakiś przyzwoity sposób by odejść z wielkiej polityki. A ktoś taki jak prezenterka telewizyjna Ksenia Sobczak, budząca