Wykłady otwarte

SYBERIA JAKO PRZESTRZEŃ PAMIĘCI – dr Michaił Rożański (Centrum Niezależnych Badań Społecznych i Kształcenia, Irkuck) Obejrzyj wideo! JAKI JEST WSPÓŁCZESNY HOMO SOVIETICUS? O kulturowych uwarunkowaniach modernizacji Rosji – prof. Wiktor Woronkow (Centrum Niezależnych Badań Społecznych, Petersburg) Obejrzyj wideo! CZY ISTNIEJE ROSYJSKA AGORA? O kampanii wyborczej i społecznych inicjatywach obserwacji wyborów – Roman Udot (Organizacja GOLOS, Moskwa)

POLAK I ROSJANIN WE WZAJEMNEJ KARYKATURZE – prof. dr hab. Andrzej de Lazari (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
ROSYJSKA TOŻSAMOŚĆ. O tym czy pomaga, czy przeszkadza w europejskim wyborze i europejskiej integracji Rosji? – prof. Wasilij Żarkow (Moskiewska Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Politycznych, Moskwa)
EUROPEJSKA PRZYSZŁOŚĆ ROSJI. Czy jest możliwa? – prof. Jewgienij Gontmaher ( Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk)