Rosja – Europa DIALOG (NIE)MOŻLIWY?

Prowadzenie – Łukasz Jasina, ekspert Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dziennikarz, historyk, filmoznawca, do niedawna szef działu wschodniego i wielotletni publicysta w Kultury Liberalnej.

Wzięli w niej udział:

  • Prof. Jewgienij Gontmaher – Instytut Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk (notka biograficzna poniżej)
  • Prof. Wasilij Żarkow – Wydział Nauk Prawnych i Politycznych Moskiewskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Politycznych (notka biograficzna poniżej)
  • Prof. dr hab. Andrzej de Lazari – Rektor Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi
  • Prof. dr hab. Marian Broda – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Pobierz audio

Główne tezy:

Dialogowi polsko-rosyjskiemu na poziomie państwowym towarzyszy mnóstwo problemów. Związanych z polityką, partykularnymi interesami jednej ze stron. I jak to bywa w większości przypadków, w stosunkach między państwami problemów jest zwykle więcej, niż rozwiązań. Z kolei dialog między społeczeństwami, jest skażony indoktrynacją, jest determinowany „grupowością” i w dużej mierze narodowym egoizmem. Dialog jest rzeczywiście możliwy, ale tylko na poziomie indywidualnym, na poziomie intelektualistów. W warunkach kształtowania się społeczeństwa światowego ( world society) i w stosunkach między którymi panuje pokój, dialog jest oczywiście możliwy. Natomiast stworzenia międzynarodowego systemu, który zapewniałby ład i dobrosąsiedzkie stosunki nie jest możliwe.
Nie udaję się też dialog Polski z Rosją, gdyż zmieniają się idee nie tylko w Rosji, ale i w Europie, do głosu dochodzi nacjonalizm. Do przeszłości odchodzi pozytywizm w racjonalnym dialogu a dochodzi do dialogu narodów, nacji. W konsekwencji pojawia się polityką historyczną, która właśnie najmocniej w tym dialogu przeszkadza. Kolejnym problemem w dialogu polsko-rosysjkim jest brak specjalistów ds. polskich w Rosji. Czego skutkiem jest to, że wiedza o współczesnej Polsce, o procesach politycznych, które tu zachodzą jest niewielka (tak jak niewielka jest wiedza o tym, co dzieje się na Ukrainie). Dlatego spotykając się nawet w gronie ekspertów, w Polsce czy w Europie, nie do końca są oni w stanie wzajemnie się zrozumieć. To samo dotyczy znajomości Rosji – zachodni eksperci nie odeszli daleko od sowietologii. Dlatego tak trudno jest prowadzić sensowny dialog.

 

Pobierz PDF