2016

„Nowa Narracja” to projekt Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, adresowany do wszystkich, których przestrzeń postsowiecka fascynuje, inspiruje i porusza. Do wszystkich otwartych na dyskusję w poszanowaniu wzajemnej wrażliwości, odrębności narodowej i kulturowej Polaków i Rosjan.

Czterodniowy cykl wykładów akademickich i debat, które odbywać się będą w przestrzeni miejskiej Poznania między 17 a 20 października, to spotkania z wybitnymi specjalistami z Federacji Rosyjskiej oraz ekspertami polskich ośrodków analitycznych i naukowych. Z uczestnikami gotowymi na szczerą dyskusję o wzajemnych stosunkach, problemach współczesnej polityki i ekonomii, historii i polityki historycznej, narodowej pamięci oraz specyfice i konsekwencjach odradzających się z nową mocą regionalizmów.
Zapraszając do udziału w naszym przedsięwzięciu, poddajemy pod dyskusję problem:

Jaka nowa narracja o Rosji
(w polskiej przestrzeni publicznej) jest możliwa?

 

Zastanówmy się wspólnie i spróbujmy odpowiedzieć, jak pomóc w przywracaniu bogatej tradycji i rozwijaniu w Polsce kultury debaty publicznej, z udziałem, i o wymagającym rozmówcy. Z rozmówcą postrzeganym często przez pryzmat stereotypów, schematycznych uproszczeń, funkcjonujących w przestrzeni publicznej i wynikających z tego (i utrwalanych tym samym) wzajemnych uprzedzeń i niechęci. Jesteśmy przekonani, że debata uprzytomni nam wszystkim, iż budujemy zręby cywilizacji XXI wieku, odwołując się i szanując te same uniwersalne wartości, takie jak: prawa człowieka i praworządność. Naszym celem jest wzmacnianie więzi społecznych i kulturowych, tworzenie i aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy zainicjować dyskusje, podsycane ambicją poznania i zrozumienia polskiego i rosyjskiego sposobu postrzegania i interpretowania najbardziej istotnych kwestii, dotyczących wzajemnych stosunków, sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej obu państw.

Na spotkanie szczególnie serdecznie zapraszamy mieszkańców Poznania.

Debaty, do udziału w których Państwa zapraszamy, są działaniem mającym na celu wzmocnienie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. To doskonała okazja do bezpośredniego spotkania i wymiany doświadczeń oraz nawiązania stałych kontaktów.
Serdecznie zapraszamy!!!

Zaproszeni eksperci:

 


WIKTOR MICHAJŁOWICZ WORONKOW / ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ВОРОНКОВ / (ur. 1945 r.)

Socjolog, absolwent Wydziału Ekonomii Łotewskiego Uniwersytetu Państwowego (1971), Dyrektor Centrum Niezależnych Badań Społecznych ЦНСИ (cisr.ru) , Prezes i Wiceprezes Petersburskiego Stowarzyszenia Socjologów w latach 2001-2008, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Transformacji EART. Sfera zainteresowań badawczych to m.in. społeczeństwo obywatelskie, etniczność, zagadnienie migracji oraz jakościowe metody badawcze w socjologii. Kierował ponad 30 projektami badawczymi, autor ponad 300 publikacji (wykaz na stronie cisr.ru).

JEWGIENIJ SZLIOMOWICZ GONTMAHER / ЕВГЕНИЙ ШЛЁМОВИЧ ГОНТМАХЕР / (ur.1953 r.)

Absolwent Wydziału Geografii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa MGU (1975). Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor MGU i Wyższej Szkoły Ekonomii (www.hse.ru). Ekspert i pracownik administracji rządowej (ministerstwa gospodarki oraz pracy) w latach 1975 – 2003 (w latach 1993 – 1994 w randze wiceministra ds. polityki społecznej). Wiceprezes Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców w latach 2003 – 2006. Od 2009 roku wicedyrektor Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk, od 2008 roku członek Zarządu Instytutu Rozwoju Współczesnego, od 2012 roku członek Komitetu Inicjatyw Obywatelskich, któremu przewodniczy Aleksiej Leonidowicz Kudrin (komitetgi.ru). Zarządza projektem Uniwersytet Komitetu Inicjatyw Obywatelskich (komitetgi.ru/projects/2078) (kgi.zillion.net/ru). Autor bloga publikowanego na stronie Radia «Echo Moskwy» (echo.msk.ru/blog/gontmaher)

WASILIJ PAWŁOWICZ ŻARKOW / ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ ЖАРКОВ / (ur. 1974 r.)

Doktor nauk historycznych, Kierownik Katedry Nauk Prawnych i Politycznych Moskiewskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Politycznych МВШСЭН [Шанинки](www. msses.ru), kierownik programu „Polityka międzynarodowa”(poziom brytyjskiego magisterium) oraz programu „Globalna polityka i historia współczesna” (brytyjski bachelor`s degree) w rosyjsko-brytyjskim uniwersytecie, założonym przez prof. Teodora Shanina. Autor ponad 100 publikacji poświęconych historii i polityce, stały współpracownik tytułów: «Gazeta.ru» (www.gazeta.ru/comments/column/zharkov), «Novaya Gazeta» (www.novayagazeta.ru/profile/13633) i «The New York Times».

MICHAIŁ JAKOWLEWICZ ROŻANSKI / МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ РОЖАНСКИЙ / (ur. 1954 r.)

Absolwent Wydziału Historycznego Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego (1976), doktor nauk filozoficznych (MGU 1983). Stypendysta Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Paryżu (Stypendium Diderot 1995 – 1996). Dyrektor Centrum Niezależnych Badań Społecznych i Kształcenia ЦНСИО (www.irk-center.ru). Twórca autorskiej techniki kształcenia «Studium rozwoju doświadczenia filozoficznego». Członek Petersburskiego Stowarzyszenia Socjologów i Rosyjskiego Stowarzyszenia Nauki Politologicznej. Pracownik naukowy i wykładowca. Twórca projektów badawczych, autor publikacji naukowych i artykułów z zakresu filozofii i socjologii, antropologii i metodologii.

ROMAN NIKOŁAJEWICZ UDOT / УДОТ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ / (ur. 1967 r.)

Absolwent Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Inżynierii (MEPhI), współprzewodniczący wspierającej ruch obywatelskiej obserwacji wyborów organizacji GOŁOS (www.golosinfo.org). Wieloletni obserwator wyborów i analityk, bloger (echo.msk.ru) i znany aktywista na rzecz obrony praw człowieka i demokratycznych wyborów, koordynator projektów obserwacyjnych. Autor wielu publikacji z zakresu demokratycznych procedur wyborczych.

ADAM BUSULEANU

Od 12 lat zajmuje się monitoringiem wyborów we Wschodniej Europie. Był wielokrotnie członkiem misji ODIHR/OBWE jako krótko- idługookresowy obserwator. Inicjował i współorganizował misje obserwacyjne organizacji pozarządowych w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej. Od lat współpracuje z lokalnymi organizajami społecznej obserwacji wyborów. Był jednym ze współzałożycieli Europejskiej Platformy Demokratycznych Wyborów EPDE z siedzibą w Berlinie, gdzie do dziś koordynuje projekty związane ze wsparciem lokalnych, społecznych obserwatorów wyborów we wschodniej Europie. Od 6 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Golos w Rosji.

 

Program / Программа

 

PONIEDZIAŁEK 17 października

godz. 18.00 DEBATA

Miejsce: Auditorium Maximum, Collegium Iuridicum Novum, ul. Al. Niepodległości 53, Poznań – WSTĘP WOLNY

WTOREK 18 października

godz. 10.00 WYKŁADY OTWARTE

 • PRZESTRZEŃ „SECONDHAND”.
  O sentymentach postkomunistycznych w rosyjskiej przestrzeni poradzieckiej.
  dr Michaił Rożański (Centrum Niezależnych Badań Społecznych i Kształcenia, Irkuck)
 • JAKI JEST WSPÓŁCZESNY HOMO SOVIETICUS?
  O kulturowych uwarunkowaniach modernizacji Rosji.
  prof. Wiktor Woronkow (Centrum Niezależnych Badań Społecznych, Petersburg)
 • CZY ISTNIEJE ROSYJSKA AGORA?
  O kampanii wyborczej i społecznych inicjatywach obserwacji wyborów.
  Roman Udot (Organizacja GOLOS, Moskwa)

Miejsce: Collegium Historicum Novum, Aula G. Labudy, ul. Umultowska 89 D, Poznań – WSTĘP WOLNY

godz. 18.00 DEBATA

Miejsce: Auditorium Maximum, Collegium Iuridicum Novum, ul. Al. Niepodległości 53, Poznań – WSTĘP WOLNY

ŚRODA 19 października

godz. 12.00 – 18.30 KONFERENCJA

 • CZY NOWA NARRACJA O ROSJI W POLSCE JEST MOŻLIWA?

Miejsce: Sala Senatu, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

PROGRAM KONFERENCJI ZNAJDUJE SIĘ: TUTAJ

CZWARTEK 20 października

godz. 10.00 WYKŁADY OTWARTE

 • POLAK I ROSJANIN WE WZAJEMNEJ KARYKATURZE
  prof. dr hab. Andrzej de Lazari (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)
 • ROSYJSKA TOŻSAMOŚĆ
  O tym czy pomaga, czy przeszkadza w europejskim wyborze i europejskiej integracji Rosji?
  prof. Wasilij Żarkow (Moskiewska Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Politycznych, Moskwa)
 • EUROPEJSKA PRZYSZŁOŚĆ ROSJI
  Czy jest możliwa? – prof. Jewgienij Gontmaher ( Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk)

Miejsce: Collegium Historicum Novum, Aula G. Labudy, ul. Umultowska 89 D, Poznań – WSTĘP WOLNY

godz. 18.00 DEBATA

Miejsce: Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, Sala: Creative Room, Poznań – WSTĘP WOLNY

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach organizowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia „V Otwartego konkursu”