Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ekspertami z białoruskich ośrodków naukowych i analitycznych

W czasie spotkania nasi goście podejmą się próby oceny rezultatów polityki zagranicznej Mińska, perspektyw reform organów prawa i administracji, reformowania białoruskiej gospodarki (ze szczególnym uwzględnieniem roli inwestycji zagranicznych) oraz oceny procesów różnicowania społecznego i ekonomicznego na Białorusi i związanych z nimi nastrojami społecznymi w świetle zachodzących zmian porządku bezpieczeństwa Europy.

Zaproszeni goście są laureatami Konkursu na najlepszy tekst analityczny – organizowanego przez CWIM od 2015 roku.

Z treścią nagrodzonych prac mogą zapoznać się Państwo na stronie konkursu: http://escii.eu/pl/konkurs-na-najlepszy-tekst-analityczny-rozstrzygniety/

Debata jest szansą na spotkanie z przedstawicielami niezwykle silnie  zróżnicowanego i rozproszonego białoruskiego  środowiska analitycznego. Zaproszeni goście reprezentują odmienne, w niektórych przypadkach krańcowo różne, koncepcje i poglądy  na temat zmian zachodzących w świecie i roli jaką Białoruś w nich odgrywa.

 

W spotkaniu wezmą udział:

Denis Bukonkin – politolog,  dyrektor  Centrum Studiów nad Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwem, wicedyrektor  Centrum Historii Geopolityki Instytutu Historii Białoruskiej Akademii Nauk (NAN Białoruś). Kierownik projektów analitycznych i naukowych prowadzonych we współpracy  z Fundacją im. Friedricha Eberta, Fundacją Konrada Adenauera, Biurem Dyplomacji Publicznej NATO (m.in. Rola i znaczenie dla Białorusi realizacji  projektu «Один пояс, один путь»). Autor prac poświęconych problemom procesów integracyjnych na terenie byłego  ZSRR,  polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw Europy Wschodniej,  zagadnień związanych z rozwojem polityki sąsiedztwa Białorusi.

Aliaksandr Alachnovicz – dr ekonomii, wiceprezes Centrum Badań Społeczno-ekonomicznych CАSE Belarus (CASE Belarus — Center for Social and Economic Research Belarus ). Absolwent SGH w Warszawie i London School of Economics. Ekspert w zakresie makroekonomii. Autor kilkunastu prac poświęconych zagadnieniom makroekonomicznym, polsko-białoruskich stosunków handlowych oraz oceny ryzyka inwestycyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Nadjeżda Ćwirko – ekonomistka,  dziennikarka 2 kanału Telewizji Publicznej ONT z dwudziestoletnim stażem pracy w charakterze autora, głównego redaktora i eksperta  przy produkcji programów poświęconych gospodarce takich jak: Контуры о деноминации, «Наше утро» . Specjalizuje się w tematyce makroekonomii, polityce pieniężnej i  fiskalnej Białorusi.

Arkadź Nestarenko – niezależny dziennikarz, analityk, freelancer od kilkunastu lat mieszkający w Warszawie. Ekspert portalu internetowego „Nasze Mnienie” («Наше мнение»), korespondent Telewizji Belsat; jeden z autorów  „Белорусского Ежегодника” 2011 i 2012; w latach 2011-2014 ekspert współpracujący z  Biurem Informacyjnym Solidarni z Białorusią. Specjalista w zakresie komunikacji politycznej i białoruskich elit regionalnych.

 

Zapraszamy!

Program:

11:00 – 11:15 – Wręczenie nagród laureatom „Konkursu na najlepszy tekst analityczny 2018”  – Agnieszka Smólczyńska – Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

11:15 – 11: 45Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym: w poszukiwaniu miejsca w świecie. (Nie)zależność Białorusi – Denis Bukonkin, Białoruska Akademia Nauk, Centrum Studiów nad Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwem

11:45 – 12:15Procesy różnicowania społecznego i ekonomicznego na Białorusi – Arkadij Nestarenko, Nasze Mnienie, Telewizja Belsat

Przerwa kawowa

12:35 – 13: 05  – Białoruś w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej – Aliaksandr Alachnovič, CASE Belarus

13:05 – 13:35 –  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Białorusi: stan obecny i perspektywy -Nadieżda Ćwirko, TV ONT

Przerwa  kawowa

13: 45 – 14:45 – Debata: Białoruś w nowym (nie) porządku starego świata – D. Bukonkin; A. Nestarenko, A. Alachnovič, N. Ćwirko, M. Lachowicz, Ł. Staśkiewicz, A. Smólczyńska